Kvalitet og miljø

I Kyocera Unimerco går høj kvalitet hånd i hånd med bæredygtig produktion og ansvarlighed over for miljøet.

 

Ved at anvende, producere og levere overlegen kvalitet kan vi bidrage til at reducere enhedsomkostningerne i produktionen og forhindre ulykker, uforudsete produktionsstop, forstyrrelser og irritation.

 

Vores store fokus på kvalitet og ordentlighed gælder også, hvordan vi agerer i forhold til hinanden og vores omgivelser, synet på vores medmennesker og vores forretningsmoral.

 

I forhold til vores produkter definerer Kyocera Unimerco kvalitet som maksimal anvendelighed, lang holdbarhed, høj præcision, kvalitetsfinish og godt design.

 

Kvalitets- og miljøcertifikater

Kyocera Unimerco i Danmark er certificeret efter ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse).

 

Kyocera Unimerco:

 

Kyocera Group:

Certifikat for DANAK-akkreditering af vores kalibreringslaboratorium: