Juridisk meddelelse

Materiale og oplysninger på denne hjemmeside leveres af KYOCERA UNIMERCO A/S og alle selskaber i KYOCERA UNIMERCO koncernen som en service over for vores kunder og må udelukkende bruges til informationsformål, med mindre andet specifikt fremgår af den pågældende service/oplysning.

 

Rettigheder

Alt indhold på hjemmesiden, herunder KYOCERA UNIMERCOs firmanavn og logo, alle tilhørende produkt- og designmærker, varemærker, slogans samt al tekst, billeder, filmklip m.v., tilhører KYOCERA UNIMERCO, dets tilsluttede virksomheder, dets licensgivere eller joint venture-partnere, og er beskyttet af ophavs- og varemærkelovgivningen. Uautoriseret brug eller distribution af enhver form for materiale på hjemmesiden kan krænke immaterielle love, og vil blive forfulgt med civile eller strafferetlige sanktioner.

 

Hjemmesiden eller dele af den må ikke, uden forudgående skriftlig tilladelse fra KYOCERA UNIMERCO, angives, gengives, duplikeres, kopieres, overføres, distribueres, gemmes eller på anden måde anvendes til nogen form for kommercielt formål. Ændringer af indholdet på hjemmesiden er forbudt.

 

Ansvarsbegrænsning

Oplysningerne på hjemmesiden er angivet ”som de er” uden garanti af nogen art, hvorfor der ikke garanteres for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af den information, tekst, grafik, links m.v., der måtte findes på hjemmesiden. Informationerne på hjemmesiden kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Hverken KYOCERA UNIMERCO eller associerede selskaber er ansvarlig for tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af indkomst, overskud og indtægter, uanset om disse er direkte, indirekte, strafferetlige eller hændelige.

 

Endvidere påtager KYOCERA UNIMERCO sig ikke ansvar for indhold eller funktionalitet på andre hjemmesider, som ikke drives eller kontrolleres af KYOCERA UNIMERCO. Dette gælder uanset, om der linkes til eksterne hjemmesider fra denne hjemmeside.

 

Virus, malware m.v.

KYOCERA UNIMERCO er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå i forbindelse med adgangen til eller brug af hjemmesiden eller indholdet på siden. Det er brugerens ansvar at træffe foranstaltninger og sikre sig mod computervirus, malware og andre trusler.


Lovvalg og værneting

Nærværende juridiske meddelelse er omfattet af dansk ret, dog med udelukkelse af lovvalgsregler, der måtte henføre afgørelsen til et andet lands retsregler. KYOCERA UNIMERCO vælger frit, hvorvidt en tvist som følge af eller i relation til nærværende juridiske meddelelse, skal afgøres ved de almindelige domstole eller voldgift. Såfremt KYOCERA UNIMERCO vælger voldgift, finder reglerne for behandling af sagen ved Copenhagen Arbitration anvendelse.

 

Senest opdateret 27.11.2015