TestCenter

I Kyocera Unimerco TestCenter har du mulighed for at afprøve nye teknologier til spåntagning og skærende værktøjer, før du investerer i dem.

 

Små og store forbedringer
Centret giver dig mulighed for at forberede nye produktionstiltag - fra mindre justeringer i en enkelt bearbejdningssekvens til optimering af hele produktionsprocesser.

 

Vi analyserer hurtigt effekten af både eksisterende værktøjer og nyudviklede specialværktøjer fra vores konstruktionsafdeling.

 

Optimering og analyse
Da testcenteret ligger i forbindelse med vores produktion, kan vi, under hele testforløbet, løbende ændre geometrien på dine værktøjer, indtil de præsterer optimalt.

 

Den omfattende dataindsamling danner grundlag for en grundig analyse. Resultaterne af analysen samles og præsenteres for dig i en rapport, der gennemgår alle relevante testemner.

 

Dokumentation
Analysen understøttes af såvel lyd- som billeddokumentation, da hele testforløbet optages. Du får selvfølgelig en video med hele forløbet sammen med analyserapporten.

 

Fakta
I Kyocera Unimerco TestCenter kan vi teste og dokumentere alle væsentlige skæreparametre:

  • Emnekvalitet
  • Skærekræfter, værktøjsslid, overfladeruhed, geometri/formtolerancer og hårdhed
  • Vibrationer og frekvensforhold
  • Volume og spredningsmønster ved MQL (Minimum Quantity Lubrication).