Indsigt giver tryghed

God kommunikation er et grundelement i Kyocera Unimercos virksomhedskultur, og vores unikke indretning, ”den overdækkede landsby”, tillader at kommunikationen kan flyde frit og uhindret.

 

Målrettet, rettidig og ærlig information og en tæt dialog er vores kommunikationspolitik både indadtil og udadtil.

 

Som basis for dialog og indsigt er det naturligt at informere om beslutninger, nye tiltag og ændringer tidligt i forløbet. 

 

Som almindelig medarbejder får man den information, der er nødvendig for at føle sig tryg og se sammenhængen i virksomheden. Der er både tale om økonomiske nøgletal, organisatoriske og strategiske tiltag og salgstal. Kyocera Unimerco sørger desuden for, at medarbejderne er klædt på til at tolke de økonomiske tal.

 

Intern kommunikation i Kyocera Unimerco omfatter bl.a.:

  • Daglige omsætningstal
  • Månedsinformation med regnskabstal, strategiforklaringer og højdepunkter
  • Cafémøder med mulighed for spørgsmål og dialog