Det rigtige hold

Vi er en global virksomhed, der giver dig muligheder for personlig og faglig udvikling. Men vi er ikke større, end at din indsats bliver bemærket. Du er tæt på beslutningerne og får muligheden for indflydelse og råderum.

 

Vi giver ansvaret til dem, der har kompetencen

Vi sikrer dynamik og beslutningsdygtighed i hele organisationen ved at fastholde en flad struktur, hvor beslutninger og ansvar i videst muligt omfang er delegeret ud til medarbejdere med den relevante kompetence. I praksis betyder det, at vi tværorganisatorisk arbejder sammen på alle niveauer.

 

Gode arbejdsforhold kombineret med jobtryghed, overskudsdeling og indflydelse er væsentlige elementer, der øger ansvarsfølelsen, omstillingsparatheden og fleksibiliteten blandt alle i virksomheden.

 

Grundig introduktion og hurtig integration

I forbindelse med rekruttering giver vi en introduktion til virksomheden, så ansøgere får indsigt til at vurdere, om de ønsker at blive en del vores virksomhedskultur.

 

Nye medarbejdere går igennem et introduktionsforløb, der omfatter samtlige afdelinger i virksomheden. Det giver faglig og kulturel indsigt og en god idé om, hvordan de enkelte funktioner bidrager til helheden. Derved bliver nye spillere hurtigt en naturlig del af holdet.


For at kunne varetage deres arbejdsopgaver bedst muligt får nye medarbejdere desuden jobspecifik uddannelse og træning i de enkelte afdelinger.

 

Konstant udvikling

Vi arbejder hele tiden på at forbedre os, blandt andet ved at styrke den enkeltes kompetencer gennem træning på jobbet, videreuddannelse og udstationering.

 

Den faglige og personlige udvikling er med til at øge niveauet og sikre en højere grad af innovation i løsningen af opgaverne. Samtidig giver det medarbejderen bedre kvalifikationer så han eller hun kan påtage sig flere og måske større opgaver i organisationen. Det øger vores samlede fleksibilitet, at alle er parate til at omstille sig samtidig med, at vi ikke hænger os i snævre faggrænser.

 

Løbende generationsskifte

I Kyocera Unimerco kan karriereskridt lige så ofte være til siden som opad. Vi har desuden mange eksempler på, at ledere giver plads til nye kræfter, hvorefter de selv påtager sig andre roller i virksomheden.

 

Dette løbende generationsskifte sikrer dels, at værdifuld viden bevares i virksomheden, dels at værdsatte medarbejdere fortsat kan føle sig udfordret og inspireret.

 

Vi opfordrer til, at ansatte løbende dygtiggør sig. Vi ser det som et positivt træk, at ansatte er opmærksomme på egne karrieremål og -ønsker, og det er blevet en del af kulturen, at medarbejderne selv tager initiativ til videreuddannelse, som støttes af virksomheden.