Systematisk produktionsoptimering

Partnerskab
Et godt samarbejde skal være til gavn for begge parter. Vi betragter vores kunder som partnere, fordi vi tror på, at effektiv og rentabel produktion hos vores kunder er det bedste fundament for vores egen langsigtede succes.

 

Fokus på optimering
Som leverandør er vores fornemste opgave at medvirke til at forbedre din konkurrenceevne. Vi analyserer og optimerer dine nøgleprocesser, så vi sammen sikrer, at du producerer så effektivt som overhovedet muligt.

 

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med maskin- og værktøjsinvesteringer samt ved indkøring af nye produkter.

 

Optimeringsmodeller
At optimere en proces kræver omfattende knowhow. Indgående viden om emnemateriale, maskine og værktøjer er afgørende for at kunne vælge den helt rigtige løsning og de optimale bearbejdningsparametre.

 

Vores optimeringseksperter anvender en række tekniske og økonomiske analyseværktøjer for at afgøre, hvilken løsning der er optimal i det enkelte tilfælde. Samtidig benyttes disse modeller til udførligt at dokumentere effekten af de gennemførte forbedringer. God dokumentation er det bedste grundlag for det videre optimeringsarbejde og for fremtidige maskininvesteringer.

 

Resultaterne
Der er ofte tale om besparelser på flere hundredetusinde kroner. Det kan også være sparede investeringer til nye maskiner, når kapaciteten kan øges på de eksisterende anlæg. Det kan være mandskabsbesparelser eller nedlæggelser af hele skift, som kan blive konsekvensen. Med den typiske omkostningsstruktur i træ- og metalbearbejdende virksomheder er disse besparelser ofte af stor betydning for enhedsomkostningerne.

 

Det måske mest positive er dog, at produktionskapaciteten kan øges, så der kan sælges mere til konkurrencedygtige priser og med øgede avancer.

 

Vi hjælper dig

Ring til vores konsulenter, som rådgiver dig i valget af den bedste løsning til opgaven.

 

Vi sidder klar til at hjælpe dig på 97 14 14 11.